Skip to content Skip to navigation

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction - 2nd Edition

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction - 2nd Edition
Ký hiệu: 
C1.0229
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer
Tác giả: 
Trevor Hastie and Jerome Friedman
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780387848570
Kích cỡ: 
Số trang: 
745
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách