Skip to content Skip to navigation

The Ruby Programming Language: Everything You Need to Know

The Ruby Programming Language: Everything You Need to Know
Ký hiệu: 
C1.0230
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
O'Reilly Media
Tác giả: 
Yukihiro Matsumoto and David Flanagan
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780596516178
Kích cỡ: 
Số trang: 
431
Năm xuất bản: 
2008
Lần xuất bản: 
0
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách