Skip to content Skip to navigation

The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws - 2 edition

The Web Application Hacker's Handbook:  Finding and Exploiting Security Flaws - 2 edition
Ký hiệu: 
C1.0231
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Dafydd Stuttard and Marcus Pinto
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781118026472
Kích cỡ: 
Số trang: 
878
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách