Skip to content Skip to navigation

Transformational Security Awareness: What Neuroscientists,Storytellers,And Marketers Can Teach Us About Driving Secure Behaviors

Transformational Security Awareness: What Neuroscientists,Storytellers,And Marketers Can Teach Us About Driving Secure Behaviors
Ký hiệu: 
C1.0265
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Perry Carpenter
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119566342
Kích cỡ: 
Số trang: 
341
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
Đĩa: