Skip to content Skip to navigation

UML @ Classroom

UML @ Classroom
Ký hiệu: 
Ebook.120
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Martina Seidl, Marion Scholz, Christian Huemer, Gerti Kappel
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-12742-2
Kích cỡ: 
1.56MB
Số trang: 
215
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0