Skip to content Skip to navigation

Understanding Statistics Using R

Understanding Statistics Using R
Ký hiệu: 
Ebook.121
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer New York
Tác giả: 
Randall Schumacker, Sara Tomek
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-1-4614-6227-9
Kích cỡ: 
3.15MB
Số trang: 
297
Năm xuất bản: 
2013
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0