Skip to content Skip to navigation

Xác suất thống kê chuyên sâu

Xác suất thống kê chuyên sâu
Ký hiệu: 
C1.0344
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: 
Dương Tôn Đảm
Thể loại: 
Sách giáo trình
ISBN: 
9786047389247
Kích cỡ: 
20x28cm
Số trang: 
254
Năm xuất bản: 
2022
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0