Skip to content Skip to navigation

TB - V/v khảo sát lấy ý kiến của Sinh viên, Giảng viên về hoạt động giảng dạy trực tuyến

Thân chào Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

Văn phòng các CTĐB thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên thông tin về việc triển khai lấy ý kiến GV, Sinh viên SV về hoạt động giảng dạy trực tuyến.

Đính kèm là thông báo số 02 TB-TT-PC-ĐBCLvà 03/TB-TT-PC-ĐBCL ngày 13/05/2020 của Phòng TT-PC-ĐBCL.

-    Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ ngày 16/05/2020 – 31/05/2020

 -    Hình thức: Khảo sát online

·    Đối với SV: SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào trang web www.student.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

·    Đối với GV: link khảo sát sẽ được gửi trực tiếp vào email của GV, GV click vào link để tham gia làm khảo sát.

Rất mong Quý Thầy, Cô và các bạn có thể hỗ trợ thực hiện trong thời gian nêu trên.

Trân trọng./.