Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v sử dụng chứng chỉ VNU-EPT

Thân chào các bạn sinh viên,

VP thân gửi các bạn công văn số 671/ĐHQG-ĐT ngày 18/4/2022 của ĐHQG-HCM về việc ngừng chấp nhận chứng chỉ VNU-EPT để công nhận chuẩn đầu vào/đầu ra trình độ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học, sau đại học (công nhận năng lực tiếng Anh) tại ĐHQG-HCM) áp dụng cho khóa tuyển từ năm 2022.

Sinh viên/ học viên của các khóa tuyển từ 2021 trở về trước nếu đã được cấp chứng chỉ VNU-EPT (còn hiệu lực) vẫn được sử dụng để công nhận năng lực Tiếng Anh.

Thông tin chi tiết vui lòng đọc công văn đính kèm và chủ động theo dõi các thông tin từ Trường.

Trân trọng./.