Skip to content Skip to navigation

[TB]- V/v thực tập DN dành cho SV BCU Khóa 2020 - ngành MMT&ATTT

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc thực tập doanh nghiệp dành cho sinh viên chương trình liên kết BCU - Ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin - Khóa 2020 như sau:

 1. Doanh nghiệp tiếp nhận và vị trí thực tập
 • Nhà trường khuyến khích sinh viên tự tìm doanh nghiệp thực tập. Doanh nghiệp sinh viên đi thực tập phải đảm bảo:
  • Về mặt pháp lý: doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, có địa chỉ đăng ký hoạt động cụ thể.
  • Về lĩnh vực hoạt động: doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hoặc có mảng hoạt động về Công nghệ Thông tin.
 • Trường hợp sinh viên không tìm được doanh nghiệp để thực tập, Trường sẽ phối hợp với Phòng thí nghiệm An toàn thông tin/Trung tâm An ninh mạng tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập.
 1. Quy trình thực tập
  1. Đăng ký: sinh viên chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thực tập theo thông báo của VPĐB.
  2. Thực tập: sinh viên thực tập theo hình thức và lịch cụ thể do đơn vị tiếp nhận thực tập quy định, các vấn đề cần hỗ trợ trong quá trình thực tập thì sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn thực tập do Khoa phụ trách phân công. Thời gian thực tập tối thiểu: 3 tháng.
  3. Báo cáo: kết thúc quá trình thực tập, sinh viên viết báo cáo thực tập (theo mẫu), nộp báo cáo cùng với bảng nhận xét thực tập của doanh nghiệp cho VPĐB. Sinh viên báo cáo kết quả thực tập trước Hội đồng theo kế hoạch của Khoa.
 2. Chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thực tập
  1. Chuẩn bị hồ sơ
 • Sinh viên chuẩn bị các hồ sơ gồm: CV, bản scan chứng chỉ tiếng Anh,… (VPĐB sẽ chuẩn bị bảng điểm cho SV).
 • Trường hợp sinh viên tự tìm doanh nghiệp xin thực tập thì phải cung cấp thêm: hồ sơ/ấn phẩm giới thiệu doanh nghiệp để Khoa xét duyệt. Sinh viên liên hệ VPĐB nhận Giấy giới thiệu của Nhà trường để thuận tiện liên hệ với đơn vị muốn đến thực tập.
  1. Đăng ký
 • Sinh viên đăng ký thực tập hoặc báo kết quả xin thực tập ở các doanh nghiệp, đồng thời nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/hQxa83S23XNBmijA8      
 • Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 27/11/2021.

 Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Mỹ Hạnh qua email: hanhptm@uit.edu.vn.

File đính kèm: