Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ FUSENG-Yuan Ze University cho hệ Cao học

Văn phòng các chương trình đặc biệt trân trọng thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ FUSENG-Yuan Ze University.

 

Thời gian nộp hồ sơ: 

1. Học kì mùa Thu: 15/02 - 15/04

2. Học kì mùa Xuân: 15/09 - 15/11

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thêm nội dung bên dưới và file đính kèm.