Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình IIST của Đại học Hosei (Nhật Bản)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo chương trình IIST của Đại học Hosei (Nhật Bản)

Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới và file đính kèm. Nếu cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi, xin vui lòng gửi mail đến địa chỉ yana@hosei.ac.jp.

Lưu ý, kinh phí tham gia chương trình tự túc.