Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở lớp dành cho sinh viên Chương trình liên kết BCU Khóa 2019

Chào các bạn sinh viên,

VPĐB thông báo mở lớp dành cho sinh viên Chương trình liên kết BCU Khóa 2019. Các bạn xem thời khóa biểu tại file đính kèm.

Ngày bắt đầu: 09/11/2020.

VP sẽ hỗ trợ sinh viên Chương trình liên kết BCU Khóa 2019 đăng ký học phần sau khi thi cuối kỳ các học phần đang học.

Sinh viên chú ý kiểm tra, cập nhật TKB để tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ.

Lưu ý: Thời khóa biểu dự kiến trên có thể thay đổi cho đến tuần đầu tiên của Khóa học.

Trân trọng.

File đính kèm: