Skip to content Skip to navigation

Thông báo về danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng chương trình BCU

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng học kỳ thứ 5 đối với khóa 2019 và học kỳ thứ 3 & 4 đối với khóa 2020_chương trình liên kết BCU (danh sách đính kèm).

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về VPĐB phòng E2.1 hoặc qua mail: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 9/12/2021, sau thời gian này Văn phòng sẽ không giải quyết.

Trân trọng.