Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Teambuilding khóa 2015 ( Sinh viên Chương trình Tiên Tiến và Chất Lượng Cao)

Văn phòng CTĐB thông báo các nội dung như sau:

 

1. Danh sách sinh viên, số xe, địa điểm đón như file đính kèm.

 

2. Sinh viên tập trung như sau:

 

- Địa điểm: Số 273 Điện Biên Phủ - Quận 3 sinh viên tập trung lúc 5h00

Phụ trách Thầy Nguyễn Văn Trà 

Phụ trách Cô Bảo Châu 

 

- Địa điểm KTX khu A và khu B sinh viên tập trung lúc 5h30

Phụ trách cô Thục Vi 

Phụ trách thầy Lộc Bình 

 

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua Thầy Trà, sđt: 0961.477.579 / 01696.714.982 

facebook: https://www.facebook.com/tra.hoang.568

 

Trân trọng thông báo./.