Skip to content Skip to navigation

Thông tin Chương trình Diễn đàn Giáo dục AUN và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ

Văn phòng thông tin đến các bạn sinh viên về Chương trình Diễn đàn Giáo dục AUN và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ. Sinh viên nào quan tâm đến chương trình và cuộc thi này, vui lòng xem thông tin đính kèm bên dưới.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự, vui lòng gửi về Phòng Quan hệ Đối ngoại: 13/9/2016 (Thứ Ba)