Skip to content Skip to navigation

[Thông tin] Chương trình Thực tập hè 2016 tại Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản

Thông tin về Chương trình thực tập hè năm 2016 của trường Graduate School of Frontier Sciences, Đại học Tokyo (Nhật Bản).

 

Chương trình A: 06/6/2016 (Thứ Hai) đến 15/7/2016 (Thứ Sáu).

Chương trình B: 27/6/2016 (Thứ Hai) đến 05/8/2016 (Thứ Sáu).

 

Chương trình sẽ kéo dài trong 6 tuần lễ. 

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin.

Chương trình có hỗ trợ học bổng. Trị giá học bổng: 110,000 Yen, và vé máy bay: lên đến 50,000 Yen.

 

Thời gian đăng ký online: từ tháng 12/2015 đến tháng 09/02/2016, trước 3:00 chiều theo múi giờ Việt Nam (5:00 chiều theo múi giờ Nhật Bản).

 

Thông tin về chương trình, vui lòng tham khảo: http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/summer_en

 

Để biết thêm thông tin về cách thức đăng ký online, vui lòng tham khảo: http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/summer_en/how-to-apply