Skip to content Skip to navigation

[Thông tin] V/việc Trường Đại học Sejong tuyển sinh bậc cao học và nghiên cứu sinh

Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin về trường Đại học Sejong đang tuyển sinh cho chương trình bậc cao học và nghiên cứu sinh. 

 

Thông tin cụ thể, các bạn sinh viên vui lòng xem thêm thông tin bên dưới và các file đính kèm.