Skip to content Skip to navigation

[TKB] - Thời khóa biểu học kỳ hè_chương trình tiên tiến khóa 2019 và 2020

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (TKB) học kỳ hè năm học 2020-2021 đối với chương trình tiên tiến khóa 2019 và 2020:

Thời gian học: 19/07/2021 - 21/08/2021 (5 tuần)

Lịch học cụ thể: file đính kèm

Hình thức: học online. Trường hợp dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát và Trường cho phép sinh viên trở lại trường, sinh viên sẽ học offline

Hiện Văn phòng đã đăng ký TKB, sinh viên đăng nhập tài khoản chứng thực để kiểm tra TKB học kỳ hè. Đây là học kỳ bắt buộc đối sinh viên chương trình tiên tiến.

Trường hợp sinh viên có nguyện vọng hủy môn học, sinh viên phải có đơn gửi về VP trước ngày 10/7/2021 (có thể gửi đơn trực tiếp hoặc qua email), trong đơn nêu rõ lý do.

Trân trọng.