Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Văn phòng Các chương trình đặc biệt

Giới thiệu

Tổng quan về Chương trình Tiên tiến
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược...
Tổng quan về Chương trình Chất lượng cao
Chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực trong công nghệ, có khả năng nắm bắt và ứng dụng nhanh chóng những công nghệ mới, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu...
Tổng quan về Chương trình Tài năng
Chương trình tài năng là một trong những giải pháp chiến lược của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM nhằm đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất có phẩm chất và năng lực tốt, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên...
Tổng quan về Chương trình liên kết BCU
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY - ANH QUỐC Trường Đại học Birmingham City (viết tắt là BCU) là một trong những trường Đại học lớn ở thành phố Birmingham, Vương Quốc Anh, có nguồn gốc hơn 200 năm...

Tuyển sinh

[TB] - Thông báo kết quả trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2022
Văn phòng thông báo kết quả trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2022 (file đính kèm). Sinh viên tài năng sẽ phải tuân thủ theo các quy định về chương trình tài năng của Trường. Trân trọng.
[TB] - Tuyển sinh Chương trình Tài năng năm 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2022 GIỚI THIỆU: - Chương trình đào tạo Tài năng được thiết kế v ới nội dung nền tảng rộng và tính chuyên sâu cao. Chương trình đề cao tư duy sáng tạo, th úc đẩy niềm đam...
[2022] TB v/v tuyển sinh vào đại học Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh năm 2022
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo về việc xét tuyển vào đại học năm 2022 đối với Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City (BCU) – Vương Quốc Anh (do BCU cấp bằng): 1. Ngành tuyển sinh và...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.