Skip to content Skip to navigation

Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

 

STT

 

Tên

Nơi công tác

CV

GIẢNG VIÊN NGOÀI NƯỚC

1

GS.

David Douglas

University of Arkansas, USA

 download 1

2

GS.

Paul Crona

University of Arkansas, USA

 

3

GS.

Doug Heisterkamp

Oklahoma State University, USA

 

4

GS.

Michel Toulouse

Oklahoma State University, USA

download 1

5

GS.

Nguyễn Ngọc Thành

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

6

GS.

Cyrus Shahabi

University of Southern California, USA

 

7

GS.

Phạm Hi Đức

ECE Graduate School, Pháp

 

8

GS.

Dương Nguyên Vũ

Eurocontrol, Pháp

download 1 

9

GS.

Janusz Sobecki

Wroclaw University of Technology, Ba Lan 

 

10

GS.

D. Eugene

 

 

11 GS.

Radoslan Katarzyniak

Wroclaw University of Technology, Ba Lan  
12 GS.

Peter Reiher

University of California, Los Angles, USA  
13 TS.

David Cline

Oklahoma State University  
14 TS.

Zhivko Nedev

University of Victoria, Canada  
15 TS.

Takuya Matsuzaki

Viện CNTT, Nhật Bản  

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

1

PGS. TS.

Đỗ Phúc

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

2

PGS. TS.

Vũ Thanh Nguyên

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

3

PGS. TS.

Nguyễn Phi Khứ

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

 4 

PGS. TS.

Đinh Đức Anh Vũ

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

5

PGS. TS.

Đinh Điền

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

6

PGS. TS.

Trần Thị Hồng

ĐH Quốc Gia TP. HCM

 

7

PGS. TS.

Đồng Thị Bích Thủy

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

8

PGS. TS.

Đặng Trần Khánh

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

9

TS.

Nguyễn Đình Thuân

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

10

TS.

Dương Đặng Xuân Thành

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

download 1

11

TS.

Nguyễn Ngọc Trường Huy

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

 

12

TS.

Đàm Quang Hồng Hải

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

13

TS.

Nguyễn Anh Tuấn

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

download 1

14

TS.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

15

TS.

Nguyễn Tuấn Nam

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

16

TS.

Hồ Bảo Quốc

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

download 1

17

TS.

Phan Bách Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

18

TS.

Trần Minh Triết

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

download 1

19

TS.

Trần Thái Sơn

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

20 TS. Đinh Bá Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

21 TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn ĐH Bách Khoa TP. HCM

download 1

22 TS. Lê Thanh Vân ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

23 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

24 TS. Nguyễn Vũ ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM  
25 TS. Nguyễn Minh Hằng ĐH Bách Khoa TP. HCM  
26 TS. Nguyễn Thị Thu Vân ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM download 1
27 GVC-ThS Nguyễn Thị Tuyết Vinh ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM