Skip to content Skip to navigation

[Bảng vàng] - Vinh danh 14 SV nhận giải thưởng "SV Tài năng chạm đến đỉnh cao năm 2021"

VINH DANH 14 SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN TÀI NĂNG CHẠM ĐẾN ĐỈNH CAO NĂM 2021"

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

GIẢI THƯỞNG

GHI CHÚ

1

20520256

Nguyễn Đăng Nguyên

ATTT

Giải thưởng A

100%

2

19520624

Hồ Chung Đức Khánh

KHMT

Giải thưởng B

100%

3

20521439

Phan Vĩnh Khang

ATTT

Giải thưởng B

75%

4

19521370

Lê Thanh Duẩn

ATTT

Giải thưởng B

75%

5

19520799

Lê Trần Thành Nhân

ATTT

Giải thưởng B

75%

6

21521501

Nguyễn Hoàng Thuận

KHMT

Giải thưởng C

75%

7

20521531

Lê Phước Vĩnh Linh

KHMT

Giải thưởng C

75%

8

20520094

Lương Triều Vỹ

KHMT

Giải thưởng C

75%

9

20520347

Lê Xuân Tùng

KHMT

Giải thưởng C

75%

10

20521011

Nguyễn Trần Tiến

KHMT

Giải thưởng C

75%

11

19520429

Nguyễn Phúc Chương

ATTT

Giải thưởng C

75%

12

19521978

Hồ Xuân Ninh

ATTT

Giải thưởng C

75%

13

19521429

Nguyễn Phạm Lâm Duy

ATTT

Giải thưởng C

75%

14

19520611

Nguyễn Lê Hy

ATTT

Giải thưởng C

75%