Skip to content Skip to navigation

Chương trình Tài năng

Tổng quan về Chương trình Tài năng

Chương trình tài năng là một trong những giải pháp chiến lược của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM nhằm đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất có phẩm chất và năng lực tốt, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyên gia giỏi của các ngành công nghệ mũi nhọn.

Kỹ sư tài năng ngành An toàn Thông tin

1. M ục tiêu chương trình - Việc xây dựng nguồn nhân lực chuyên sâu về An ninh thông tin có đủ khả năng đối phó với các nguy cơ mất an ninh mạng đang diễn biến phức tạp và rủi ro về các vụ tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin đang gia tăng ở mức báo động là chìa khóa để đưa công nghệ Mạng và Truyền thông trở thành một động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. - Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành An ninh thông tin được xây dựng với định hướng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ...

Cử nhân tài năng ngành Khoa học Máy tính

1. Mục tiêu chương trình - Phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi, có năng khiếu về khoa học máy tính và có triển vọng trở thành chuyên gia thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi đạt tiêu chuẩn cao (có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như triển khai ứng dụng) và áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng quốc tế. - Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế...

Kế hoạch giảng dạy - Cử nhân tài năng Khoa học Máy tính

GIAI ĐOẠN I: 59 TC Mã MH Tên môn học TC LT TH Học kỳ 1 IT001 Nhập môn Lập trình 4 3 1 MA001 Giải tích 1 3 3 0 MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0 PH001 Nhập môn điện tử 3 3 0 EN001 Anh Văn 1 4 4 0 PE001 Giáo dục thể chất 1 ME001 Giáo dục quốc phòng Tổng số tín chỉ HK1 19 18 1 Học kỳ 2 IT002 Lập trình hướng đối tượng 4 3 1 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 3 1 PH002 Nhập môn mạch số 4 3 1 MA002 Giải tích 2 3 3 0 EN002 Anh Văn 2 4 4 0 PE002 Giáo dục thể chất 2 Tổng số...

Kế hoạch giảng dạy - Kỹ sư Tài năng ngành An toàn Thông tin (dự kiến)

Đây là kế hoạch giảng dạy mẫu. Tùy điều kiện thực tế, một số môn có thể được mở hoặc không được mở. Học kỳ Mã MH Tên môn học Số TC Chi tiết TC LT TH I EN001 Anh văn 1 4 4 0 MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 5 MA001 Giải tích 1 3 3 0 IT001 Nhập môn lập trình 4 3 1 PH001 Nhập môn Điện tử 3 3 0 ME001 Giáo dục quốc phòng Tính riêng PE001 Giáo dục thể chất 1 Tính riêng Tổng HK1 22 21 1 II EN002 Anh văn 2 4 4 0 SS004 Kỹ năng nghề nghiệp 2 0 2 MA002...

Chương trình đào tạo Tài năng ngành Khoa học Máy tính

a. Tỷ lệ các khối kiến thức Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Ghi chú Khối kiến thức giáo dục đại cương Lý luận chính trị 10 Toán -Tin học - Khoa học tự nhiên 27 Ngoại ngữ 12 Môn học khác 2 Khối kiến thức Cơ sở nhóm ngành 25 Gồm N =6 môn học giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở ngành 24 Chuyên ngành bắt buộc 8 Gồm M =2 môn học Chuyên ngành tự chọn ≥ 8 Gồm P ≥ 2 môn học Môn học khác ≥ 14 Các môn học tự chọn tự do Tốt nghiệp...

Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng ngành An toàn Thông tin

Khối kiến thức Sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 148 tín chỉ trong đó có 37 tín chỉ của các môn học tài năng thuộc các khối kiến thức chuyên ngành, tự chọn, thực tập và khóa luận tốt nghiệp (xem chi tiết tại mục 5.3). Giáo dục đại cương 49 tín chỉ Giáo dục chuyên nghiệp Kiến thức cơ sở nhóm ngành 23 tín chỉ Kiến thức ngành 39 tín chỉ Kiến thức chuyên ngành (môn học tài năng) 12 tín chỉ Kiến thức tự chọn (môn học tài năng) 12 tín chỉ Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp (môn học tài năng) 13 tín...

Các ngành đào tạo - Chương trình Tài năng

Cử nhân tài năng KHOA HỌC MÁY TÍNH 1. Mục tiêu chương trình - Phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi, có năng khiếu về khoa học máy tính và có triển vọng trở thành chuyên gia thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi đạt tiêu chuẩn cao (có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như triển khai ứng dụng) và áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng quốc tế. - Chương trình đào...