Skip to content Skip to navigation

CHEER for Vietnam Scholarship Award - 2.000USD

ĐHQG-HCM triển khai học bổng Cheer for Vietnam với mức học bổng lên đến 2.000USD.
Chi tiết các bạn sinh viên tham khảo file đính kèm.

Hồ sơ sinh viên nộp tại P.CTSV (A101 hoặc A201) trước ngày 31/7/2018

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ tại đây hoặc ctsv@uit.edu.vn