Skip to content Skip to navigation

Chương trình đào tạo Ngành Khoa học Máy tính BCU

- Chương trình đào tạo (CTĐT) và kế hoạch giảng dạy đã được ĐH Birmingham City và UIT thống nhất. CTĐT chia làm 2 giai đoạn. Nhóm đối tượng 1 tham gia Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 (7 học kì). Nhóm đối tượng 2 tham gia học Giai đoạn 2 (2 học kì).

- Chương trình đào tạo sẽ thường xuyên được đánh giá để cải tiến và có những thay đổi cần thiết.

- Các khóa học sẽ được những Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ có thâm niên của UIT, BCU và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của chương trình trực tiếp giảng dạy.

- Giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam và các chương trình liên kết quốc tế, các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

STT

Tên môn học

Tín chỉ CATS*

Tín chỉ
 tương đương

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Giai đoạn 1

1

Lập trình

Programming

15

4

2

Mạng máy tính

Networking

15

4

3

Thực hành nghề nghiệp

Professional Practice

15

4

4

Toán cho Tin học

Maths for Computing

15

4

5

An toàn máy tính

Security

15

4

6

Quản lý dự án máy tính thành công

Managing a Successful Computing Project

15

4

7

Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu

Database Design and Development

15

4

8

Kiến trúc máy tính

Computer Systems Architecture

15

4

9

Dự án nghiên cứu

Computing Research Project

30

8

10

Công nghệ kinh doanh thông minh

Business Intelligence

15

4

11

Toán rời rạc

Discrete Maths

15

4

12

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

15

4

13

Lập trình nâng cao

Advanced Programming

15

4

14

Máy học

Machine Learning

15

4

15

Điện toán đám mây

Cloud Computing

15

4

Giai đoạn 2

16

Trí tuệ nhân tạo và máy học

Artificial Intelligence and Machine Learning

15

4

17

Bảo đảm và an ninh thông tin

Information Assurance & Security

15

4

18

Kỹ thuật khả dụng

Usability Engineering

15

4

19

Lập trình hàm

Functional Programming

15

4

20

Công nghệ di động và web I

Mobile and Web Technology I

15

4

21

Công nghệ di động và web II

Mobile and Web Technology II

15

4

22

Dự án cá nhân

Individual Project

30

8

Tổng cộng

360

96

* Hệ thống tín chỉ CATS của Anh: Đối với hệ cử nhân, mỗi môn học với 15 CATS sẽ tương đương với 150 giờ học (bao gồm cả thời gian học trên lớp, tự học và ôn tập).

 

File đính kèm: