Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích năm học 2012-2013 (cả năm)

STT

LỚP

MSSV

HỌ TÊN

NGÀY SINH

ĐIỂM TB

THỨ HẠNG

1

CTTT2012

12520611

Trần Thanh Huy

19-01-1994

8.22

1

2

CTTT2012

12520982

Trương Lê Bảo Long

07-04-1993

8.21

2

3

CTTT2011

11520462

Phạm Tăng Tùng

30-04-1993

8.88

1

4

CTTT2011

11520288

Lê Sanh Phúc

18-02-1993

8.37

2

5

CTTT2010

10520358

Hồ Nhật Kiên

18-08-1992

8.41

1

6

CTTT2010

10520474

Lê Hoàng Lâm

12-04-1992

8.16

2

7

CTTT2009

09520167

Lê Đình Tuấn Lưu

18-10-1991

7.79

1

8

CTTT2009

09520748

Đặng Khánh Hưng

14-10-1991

7.62

2