Skip to content Skip to navigation

CẬP NHẬT THỜI KHOÁ BIỂU CTTT (Mới ngày 26/4/2013)

Thông báo cập nhật Thời khoá biểu Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013.

Môn học Principle of database systems của Giảng viên TS. Hồ Bảo Quốc sẽ do Th.S Lê Ngô Thục Vi làm trợ giảng; lịch dạy được bố trí trong TKB mới - version 5 (xem file đính kèm).

THỜI KHOÁ BIỂU GIẢNG DẠY CTTT HK2 - NĂM HỌC 2012-2013 - version 5

THỜI KHOÁ BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO - HK2 - NH 2012-2013 - VERSION 5

Các bạn sinh viên lớp AEP04 chú ý theo dõi TKB mới cập nhật thông tin.

BĐH CTTT