Skip to content Skip to navigation

CTTT & CLC DANH SÁCH PHÒNG THI CUỐI KỲ II

Văn phòng Các Chương trình Chất lượng cao Thông báo:

Để kỳ thi cuối kỳ II diễn ra đạt kết quả cao và không xảy ra sự cố đáng tiếc nào, Ban Điều hành đề nghị sinh viên:

1. Xem kỹ lịch thi trước khi đi thi vì Lịch thi có thể thay đổi đột xuất. (File đính kèm)

CTTT&CLC LỊCH THI CHÍNH THỨC

2. Danh sách phòng thi. (file đính kèm) Lưu ý: Sinh viên không có trong Danh sách phòng thi phải báo gấp cho Thầy Trà theo email: tranv@uit.edu.vn

CTTT-CLC DANH SÁCH PHÒNG THI CUỐI KỲ

3. Để tránh tình trạng mất cắp tài sản của sinh viên, đề nghị các em không mang theo tài sản quý giá khi đi thi.

Thân báo!

Thầy Trà