Skip to content Skip to navigation

Kết quả đăng ký học phần và danh sách lớp học hè của CTTT, CLC năm học 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học - Bộ phận các chương trình chất lượng cao thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ hè 2013-2014 (file đính kèm) đề nghị sinh viên kiểm tra lại danh sách lớp trong files đính kèm. Sinh viên không tham gia được lớp học yêu cầu làm đơn hủy ĐKHP và nêu rõ lý do.

Lớp CS4344.E31.CTTT (Cyber Security)

Lớp CS4793.E31.CTTT (Artificial Intelligence)

Lớp SC203.E31.CTTT (Scientific Method)

Lớp luyện thi tiếng Anh

1. Thông báo Điều chỉnh đăng ký học phần: Phòng Đào tạo nhận đơn điều chỉnh ĐKMH hè (đơn tay theo mẫu PĐT) từ ngày 18/06/2014 (thứ tư) đến hết ngày 20/06/2014 (thứ sáu), hết hạn nêu trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn liên quan đến điều chỉnh ĐKMH.

2. Lớp học luyện thi tiếng Anh hè 2013: Sinh viên CTTT, CLC có nhu cầu có thể đăng ký đến hết ngày 18/06/2014 (thứ tư).

3. Lớp Scientific method: là môn tự chọn của CTTT, sinh viên chất lượng cao có nhu cầu có thể đăng ký học.

***Một số lưu ý dành cho sinh viên CTTT:

- Lớp Artificial Intelligence là môn cơ sở, mở cho sinh viên CTTT khóa 2011, hai môn tiên quyết là Computer Science II (CS2133) và Discrete mathematics for computer (CS3653), sinh viên CTTT2012 có thể đăng ký học nếu hoàn thành hai môn trên. 

- Lớp Cyber Security là môn chuyên ngành tự chọn, mở cho sinh viên khóa 2010, môn tiên quyết Algorithms and processes in computer security (CS4243).

- Một số sinh viên ĐKMH hè bị trùng lịch nếu hết hạn điều chỉnh ĐKMH mà chưa điều chỉnh thì PĐT sẽ hủy một môn bất kỳ trong lịch trùng TKB.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Nguyễn Lai Hồng Ân tại phòng Đào tạo Đại học (A102) hoặc gửi email về Ban Điều hành: aep.info@aep.uit.edu.vn.

Thân báo.

P.ĐTĐH