Skip to content Skip to navigation

Lớp SC203.E31.CTTT thay đổi phòng học tạm thời ngày 15/8/2014

Do cần phòng học để tiếp đón Phụ huynh Tân sinh viên khoá 2014 vào ngày thứ sáu, 15/8/2014, lớp học SC203.E31.CTTT tạm thời chuyển qua phòng học thực hành C212.

Thân báo

CV. Nguyễn Lai Hồng Ân