Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu hè 2013 dành cho sinh viên Chương trình tiên tiến và chất lượng cao

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Thời khoá biểu hè 2013 CTTT-CLC

Sinh viên lưu ý cột khoá học.

*Bổ sung: Sinh viên AEP6 (khoá 2011) được đăng ký học lớp Cyber Security - GS. Peter Reiher

Thân báo

Chuyên viên P.ĐTĐH