Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật ngày thi -phòng thi -ca thi CTTT cuối kỳ 2-năm 2013-2014

Văn phòng Chất lượng cao thông báo:

Vì một số lý do khách quan nên lịch thi CTTT đã được ĐIỀU CHỈNH học kỳ II này. (File đính kèm)

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi, phòng thi, ca thi. Nếu tiếp tục bị trùng lịch thi thì báo gấp theo địa chỉ: tranv@uit.edu.vn

Sinh viên lưu ý vì lịch thi có thể thay đổi đột xuất vì vậy các em phải thường xuyên xem thông tin trên website này.

CTTT_LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

Thân báo

Thầy Trà