Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh bổ sung lớp chất lượng cao khoá 2013

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét tuyển bổ sung sinh viên cho các lớp chất lượng cao ngành Kỹ thuật Máy tính và Kỹ thuật Phần mềm – khóa 2013.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh bổ sung các chương trình chất lượng cao khoá 2013

Đơn đăng ký xét tuyển