Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (*MỚI*)

Chuẩn bị cho đợt xét Tốt nghiệp của Chương trình Tiên tiến (CTTT), Ban Điều hành CTTT thông báo đến tất cả sinh viên về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 

Sinh viên được công nhận Tốt nghiệp Đại học Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

  1. Đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định (tối thiểu 140 tín chỉ, bao gồm 134 tín chỉ bắt buộc và ít nhất 06 tín chỉ tự chọn).
  2. Đã hoàn tất học phần Giáo dục thể chất.
  3. Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
  4. Đóng đầy đủ học phí theo quy định.
  5. Có chứng chỉ Anh văn TOEFL ITP 550, TOEFL iBT 79, IELTS 6.0 trở lên.
  6. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật buộc thôi học.

Yêu cầu các bạn sinh viên đọc kỹ điều kiện xét TN, có vấn đề nào chưa rõ thì liên hệ Cô Hồng Ân - Phòng Đào tạo Đại học (P.102) để được hướng dẫn chuẩn bị cho đợt xét Tốt nghiệp sắp tới.

     BĐH CTTT