Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT hè 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học - Bộ phận Chương trình đào tạo Chất lượng cao với học phí tương ứng Thông báo về việc mở lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT hè 2013-2014 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ trong quá trình học tập tại Trường.

Thời gian và địa điểm đăng ký là từ ngày 06/06/2014 đến 15/06/2014 tại phòng A102 - Cô Nguyễn Lai Hồng Ân hoặc gửi email đăng ký qua địa chỉ: annlh@uit.edu.vn.

Thân báo

Thầy Trà