Skip to content Skip to navigation

Danh sách CTV VP các CTĐB, năm học 2019 - 2020

Văn phòng xin chúc mừng các bạn có tên sau đây đã vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành thành viên của ngôi nhà chung CTV OEP.

Hy vọng rằng, với đội ngũ CTV nhiệt huyết và có nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ mang đến nhiều chương trình thật hay và bổ ích cho sinh viên các Chương trình Đặc biệt nói riêng và sinh viên toàn Trường nói chung.

Lịch họp toàn đội sẽ được gửi về email cá nhân của thành viên.

Văn phòng cũng chia buồn với những bạn chưa kịp đăng ký hoặc không vượt qua vòng phỏng vấn và cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia.

Trân trọng./.STT Họ và tên MSSV Lớp Khoa Ghi chú
1 Đặng Hồng Quang 17520944 ANTN2017 MMT & TT  
2 Nguyễn Thành Tiến 18520377 ATTN2018 MMT & TT  
3 Nguyễn Thu Huyền 18520864 HTCL2018.1 HTTT  
4 Nguyễn Hữu Hoàng Long 18521040 HTCL2018.1 HTTT  
5 Nguyễn Phương Nam 18521127 CNCL2018.2 KH &KTTT  
6 Trương Ngọc Anh Thư 18521466 HTCL.2018.2 HTTT  
7 Phan Thu Thủy 18521478 HTCL2018.1 HTTT  
8 Phạm Vũ Kiều Tiên 18521490 CNCL2018.2 KH &KTTT  
9 Nguyễn Văn Tuấn 18521606 CTTT2018 HTTT  
10 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 18521623 MMCL2018.2 MMT & TT  
11 Vũ Quốc Minh Đăng  19520448 KHTN2019 KHMT  
12 Phan Công Duy Khiêm 19520627 MTCL2019.1 KTMT  
13 Nguyễn Lê Mạnh Khoa 19520639 ATCL2019.1 MMT & TT  
14 Nguyễn Thị Phương Nhi  19520814 HTCL.2019.1 HTTT  
15 Phạm Ngọc Thành 19520958 ATCL2019.1 MMT & TT  
16 Lê Thị Hồng Cúc 19521295 HTCL2019.1 HTTT  
17 Nguyễn Khải Đăng 19521317 ATCL.2019.1 MMT & TT  
18 Nguyễn Thị Nguyên Diệu 19521361 CNCL2019.2 KH &KTTT  
19 Đặng Đỗ Đăng Hưng 19521560 TMCL.2019.1 HTTT  
20 Hồ Nhật Huy  19521606 MMCL.2019.1 MMT & TT  
21 Nguyễn Quang Thái 19522190 TMCL.2019.2 HTTT  
22 Trần Thị Kim Tuyến 19522502 MMCL2019.2 MMT & TT  
23 Nguyễn Thị Lệ 19522570 KHMT (BCU) KHMT