Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2019 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆTCHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
STT MSSV Họ và tên SV Điểm  Loại học bổng Ghi chú
1 19522186 Lù Xuân Thái 26.65 Toàn phần  
2 19521409 Nguyễn Hoàng Thái Dương 26.4 Bán phần  
3 19522455 Phùng Thanh Tú 26.25 Bán phần  
4 19520951 Trần Quốc Thắng 26.25 Bán phần ĐGNL
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19522037 Nguyễn Đình Hữu Phúc 23.75 Toàn phần  
2 19521022 Nguyễn Văn Tín 23.55 Bán phần ĐGNL
3 19521549 Trần Bửu Hội 23.35 Bán phần  
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520658 Phạm Minh Khôi 26.9 Toàn phần ĐGNL
2 19520448 Vũ Quốc Minh Đăng 26.25 Bán phần ĐGNL
3 19520218 Nguyễn Minh Phú 25.65 Bán phần ƯT-ĐHQG
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520958 Phạm Ngọc Thành 24.525 Toàn phần ĐGNL
2 19520588 Bùi Quốc Huy 24.5 Bán phần ĐGNL
3 19520564 Nguyễn Văn Minh Hoàng 24 Bán phần ĐGNL
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520028 Nguyễn Minh Cường 25.4 Toàn phần ƯT-ĐHQG
2 19520529 Phan Quang Hậu 25.1 Bán phần ĐGNL
3 19520284 Phùng Thế Thiên 23.8 Bán phần ƯT-ĐHQG

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520626 Nguyễn Long Khánh 24.15 Toàn phần ĐGNL
2 19522413 Dương Lê Thanh Trúc 23.55 Bán phần  
3 19521447 Lê Thị Hoài Giang 22.85 Bán phần  
4 19521621 Nguyễn Huỳnh Minh Huy 22.85 Bán phần  
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520515 Phan Hồng Gia Hân 24.05 Toàn phần ĐGNL
2 19520832 Nguyễn Phương Phi 23.75 Bán phần ĐGNL
3 19521245 Nguyễn Gia Bảo 23.4 Bán phần  
           
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520650 Cao Nguyễn Minh Khôi 24.65 Toàn phần ĐGNL
2 19520504 Đặng Trần Hồng Hà 24.4 Bán phần ĐGNL
3 19520508 Lai Thiên Hải 23.75 Bán phần ĐGNL
           
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
STT MSSV Họ và tên SV Điểm Loại học bổng Ghi chú
1 19520362 Tạ Hầu Đăng Tĩnh 24.6 Toàn phần CCQT
2 19520013 Trần Vân Anh 23.4 Bán phần ƯT-ĐHQG
3 19520417 Võ Quốc Bình 23.2 Bán phần ĐGNL