Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên BCU khóa 2019 nhận học bổng trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - Vương quốc Anh khóa 2019 nhận học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm)

Trân trọng.