Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

VPĐB thông báo danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi Cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (file đính kèm)

Sinh viên có đăng kí phúc khảo (đã xác nhận và đóng phí) vui lòng kiểm tra lại thông tin của mình theo danh sách và nếu có thắc mắc, vui lòng phản hồi qua email VPĐB: vpdb@uit.edu.vn trước ngày 17/09/2020.

Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo về email của sinh viên.

Trân trọng./.