Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp_Đợt 2/2017 (Cập nhật ngày 12/09/2017)

Khoa HTTT thông báo đến sinh viên của khoa danh sách sinh viên dủ điều kiện tốt nghiệp vào đợt 2/2017, danh sách bao gồm:

– SV chương trình Tiên tiến: 19 SV

Sinh viên xem danh sách và chuẩn bị hồ sơ nộp xét tốt nghiệp theo biểu mẫu và các yêu cầu trên website của Phòng Đào tạo Đại học. Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho văn phòng khoa (E9.2) từ ngày ra thông báo đến ngày 22/9/2017.

Sinh viên lưu ý:

  • Nếu sinh viên nào còn thiếu CC ngoại ngữ, CC Quốc phòng hay Bằng tốt nghiệp… vui lòng đính kèm Đơn xin bổ sung vào hồ sơ xét tốt nghiệp. (Mẫu đơn sinh viên tự soạn)
  • Sinh viên nhờ đóng lệ phí xét tốt nghiệp và đính kèm biên lai vào hồ sơ để nộp về văn phòng khoa

Trân trọng thông báo.