Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Chào các bạn sinh viên,

VPĐB thông báo danh sách sinh viên các chương trình đặc biệt đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021. Sinh viên xem file đính kèm

Trân trọng.