Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nhận học bổng tuyển sinh chương trình BCU khóa 2020

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng tuyển sinh chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - Vương Quốc Anh (BCU) khóa 2020 (file đính kèm)

Trân trọng.

File đính kèm: