Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tài năng xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng_HK1-năm học 2020-2021 (dự kiến)

Văn phòng thông báo danh sách (dự kiến) sinh viên xét chính thức- dự bị, trúng tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm)

Lưu ý: Sinh viên phản hồi lại thông tin nếu sai sót đến hết ngày 30/9/2020, sau thời gian này mọi khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.