Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2021 (file đính kèm).

Văn phòng sẽ cập nhật lại toàn bộ thời khóa biểu của các sinh viên trúng tuyển theo chương trình học ở các lớp tài năng và lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 08/11/2021.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng đặc biệt phòng E2.1 hoặc qua mail: vpdb@uit.edu.vn

Trân trọng.