Skip to content Skip to navigation

Điều chỉnh phòng học B2.04 sang C218

Phòng học B2.04 sẽ được nhà Trường sử dụng vào mục đích nghiên cứu, do đó các lớp học tại phòng  B2.04 sẽ được chuyển sang phòng C218 từ ngày 14/12/2020 cho đến khi kết thúc môn học. Rất mong các bạn sinh viên thông cảm về việc điều chỉnh này.

Danh sách các lớp sẽ điều chỉnh phòng học (file đính kèm). Sinh viên lưu ý để tránh nhầm phòng học.

Trân trọng.

 

File đính kèm: