Skip to content Skip to navigation

Điều chỉnh phòng học C107 sang C210

Từ ngày 10/11 đến ngày 17/11/2020 - Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức kỳ huấn luyện tập trung cho các sinh viên trong 8 ngày - lớp BootCamp (đội tuyển thi OLP Tin học sinh viên - ACM-ICPC).

Do đó, Văn phòng sẽ chuyển tất cả các lớp học tại phòng C107 sang phòng C210 bắt đầu từ ngày 12/11/2020, và các lớp sẽ học cố định ở phòng này đến khi kết thúc học kỳ (file đính kèm).

Rất mong các bạn thông cảm về việc điều chỉnh này.

Trân trọng.

File đính kèm: