Skip to content Skip to navigation

Dời thời gian học với giảng viên bản ngữ ở các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 mở cho khóa 2020

Vì một số lý do khách quan, Văn phòng sẽ dời thời gian học với giảng viên bản ngữ ở các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 mở cho khóa 2020 lại 1 tuần, lớp học với giảng viên bản ngữ sẽ bắt đầu từ ngày 09/11/2020. Sinh viên lưu ý để đi học đúng thời gian,

Lưu ý: Thời gian học với giảng viên bản ngữ là những buổi 2 tiết (FILE ĐÍNH KÈM)

Riêng thời gian học với giảng viên Việt Nam (3 tiết) ở các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 vẫn như kế hoạch, bắt đầu từ 02/11/2020.

Trân trọng.

File đính kèm: