Skip to content Skip to navigation

[Exchange] - Thông tin chương trình trao đổi SV với ĐH Kyushu, Nhật - HK mùa Thu 2022

I. Thông tin về Chương trình:

Ứng viên có thể đăng ký một trong bốn chương trình: (1) School, (2) Graduate School, (3) Japan in Today’s World (JTW), (4) Japanese Language and Culture Courses (JLCC)

1. School và Graduate School:

- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022); 01 học kỳ (từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022)

- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

- Khóa học bằng tiếng Anh:

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/student/english

- Chương trình học: 

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/education/class/leaming/syllabus/department

- Yêu cầu:

• Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;

• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4.0;

• Trình độ tiếng Nhật (đối với ứng viên mong muốn học bằng tiếng Nhật): JLPT NI hoặc Level 1;

• Trình độ tiếng Anh (đối với ứng viên mong muốn theo học bằng tiếng Anh):

+ Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trờ lên;

+ Cambridge English First Grade B hoặc CEFR B2 hoặc DAAD Scholarships B2.

2. Chương trình JTW:

- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022); 01 học kỳ (từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022)

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

- Số lượng sinh viên trao đổi: 02

- Chương trình học vui lòng tham khảo tại http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/program 

- Yêu cầu:

• Ứng viên là sinh viên bậc đại học đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;

• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;

• Trình độ tiếng Anh:

+ Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trở lên;

+ Cambridge English First Grade B hoặc CEFR B2 hoặc DAAD Scholarships B2.

3. Chương trình JLCC:

- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022).

- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật.

- Số lượng sinh viên trao đổi: 02.

- Chương trình học: https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/en/courses

- Yêu cầu:

• Ứng viên là sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Nhật Bản học đã hoàn thành ít
nhất 01 năm học;

• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;

• Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên.

II. Hồ sơ tham gia Chương trình:

(Tải mẫu đơn ứng tuyển tại file đính kèm)

- Bảng liệt kê các giấy tờ cần nộp (mẫu đính kèm);

- Đơn xin ứng tuyển chương trình (mẫu đính kèm);

- Bảng điểm (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) công chứng (hệ số 4);

- Thư đề cử (chữ ký là chữ viết tay - ký trực tiếp bằng bút xanh vào thư);

- Bản sao hộ chiếu;

- Bản sao chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- Bản kế hoạch học tập (dành cho ứng viên muốn quy đổi tín chỉ; ứng viên chương trình JTW không bắt buộc) (mẫu đính kèm);

- Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu)(mẫu đính kèm);

- Bản sao bằng đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School);
Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình JTW phải nộp kèm:

- 01 thư đề cử từ Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Giảng viên (tổng cộng 02 thư đề cử);

- 01 bài luận từ 800 - 1000 từ về chủ đề “Tại sao bạn muốn tham gia JTW?”
 

 - 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);

- 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có). 

III. Chi phí tham gia Chương trình:

- Miễn học phí tại trường Đại học Kyushu.

- Chi phí tham gia Chương trình (tính theo tháng) ước tính như sau:

• Chỗ ở: 15,000 - 50,000 yên;

• Ăn uống: 30,000 yên;

• Di chuyển: 10,000 yên;

• Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;

• Bảo hiểm: 2,000 yên;

• Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên.

IV. Quy trình nộp hồ sơ:

Vui lòng nộp hồ sơ bản giấy (1 bản chính và 1 bản sao) đến địa chỉ: Phòng Quan hệ Đối ngoại - Trường ĐH Công nghệ thông tin ; đồng thời gửi file hồ sơ qua địa chỉ email qhdn@uit.edu.vn

V. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đối với chương trình JTW và JLCC: Trước ngày 03/01/2022

- Đối với chương trình School và Graduate School: Trước ngày 19/01/2022