Skip to content Skip to navigation

[HB] - Học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ dành cho SV BCU Khóa 2020

THÔNG BÁO

Về học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ

dành cho sinh viên chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - Vương quốc Anh (BCU) - Khóa 2020

1. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên chính thức thuộc chương trình BCU khóa 2020 đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

2. THÔNG TIN VỀ học bổng:

  • Học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ được xét và công bố vào đầu mỗi học kỳ, bắt đầu từ học kỳ thứ 2 của khóa học.
  • Tiêu chí xét được căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ liền trước học kỳ đang xét (Ví dụ: học bổng khuyến khích học tập của học kỳ 2 sẽ được xét vào đầu học 3 sau khi có kết quả học tập tất cả các môn học kỳ 2)
  • Số lượng và trị giá học bổng:

STT

ĐIỀU KIỆN

TRỊ GIÁ

GHI CHÚ

1

Sinh viên có điểm trung bình học kỳ đứng đầu của mỗi khóa/ mỗi ngành đào tạo

3.500.000đ

01 suất/khóa/ngành

2

Sinh viên có điểm trung bình học kỳ đứng thứ 2, 3 của mỗi khóa/ mỗi ngành đào tạo

1.750.000đ

02 suất/khóa/ngành

 

3. LƯU Ý:

  • Kết quả xét do Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Văn phòng chương trình BCU tại Việt Nam thống nhất.
  • Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ: Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, E2.1

+ Email: vpdb@uit.edu.vn

+ Webiste: https://oep.uit.edu.vn/

+ Điện thoại: (028) 37252002 - Số máy nhánh: 155