Skip to content Skip to navigation

[HB] - Học bổng "Sinh viên đẳng cấp quốc tế" năm 2022 dành cho SV CTTT

Học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế” năm 2022

UIT ADVANCE SCHOLARSHIP 2022

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.1.Mục đích:

Học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế” của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) được tổ chức nhằm:

 • Tạo động lực cho sinh viên chương trình đào tạo Tiên tiến (CTTT) ngành Hệ thống Thông tin của trường nỗ lực vươn tới các thành tích đỉnh cao, đặc biệt là đạt thành tích ở cả hai khía cạnh học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Tăng cường hình ảnh của chương trình đào tạo Tiên tiến.

1.2. Yêu cầu:

 • Chương trình được triển khai rộng rãi trong sinh viên CTTT của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 • Công tác tổ chức diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.
 • Công tác xét chọn trao học bổng được thực hiện công bằng, khách quan.

II. THÔNG TIN TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Giới thiệu chung:

 • Học bổng UIT ADVANCE SCHOLARSHIP được Trường ĐHCNTT đặt ra nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt qua thử thách, thỏa đam mê nghiên cứu khoa học.
 • Đối tượng tham gia là sinh viên CTTT ngành Hệ thống Thông tin. Học bổng trao cho từng cá nhân.
 • Kinh phí học bổng là 350 triệu/đợt xét, trích từ quỹ học bổng của CTTT và học bổng khuyến khích học tập phân phối cho CTTT trong một học kỳ.
 • Sinh viên phải chủ động đăng ký, nộp hồ sơ thành tích để được xét học bổng, học bổng UIT ADVANCE SCHOLARSHIP được trao theo mỗi học kỳ, dựa vào danh sách sinh viên đăng ký xét học bổng, Hội đồng xét học bổng sẽ đánh giá và trao từ trên xuống dựa vào các tiêu chí ở mục III.2.
 • Học bổng chia ra 4 hạng:
  • Hạng Siêu Cấp: là hạng cao nhất gồm 01 suất trị giá 90 triệu.
  • Hạng A: gồm 02 suất, mỗi suất trị giá 40 triệu.
  • Hạng B: gồm 04 suất, mỗi suất trị giá 20 triệu.
  • Hạng C: gồm 10 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu.

Cả bốn hạng học bổng này sinh viên phải đạt các yêu cầu đặt ra thì mới được xem xét cấp và chọn từ trên xuống tùy vào hồ sơ thành tích. Nếu không đủ sinh viên nhận ở từng hạng thì sẽ chuyển kinh phí sang cho chương trình học bổng khuyến khích học tập.

2.2. Đối tượng tham gia: Sinh viên CTTT ngành Hệ thống Thông tin còn trong thời gian thiết kế của khóa học.

2.3. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng vào cuối mỗi học kỳ. Thời gian cụ thể do đơn vị triển khai quy định.
 • Thời gian Hội đồng xét học bổng làm việc: trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ xét thưởng.

2.4. Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

III. NỘI DUNG:

3.1. Các nguyên tắc chính:

 • Cách tính thành tích tích lũy để xét học bổng: thành tích sẽ được tích lũy từ thời điểm sinh viên nhận được học bổng gần nhất và trong giới hạn 01 năm. Tức là nếu kỳ xét trước sinh viên không nhận suất nào thì kỳ xét hiện tại sinh viên sẽ được cộng dồn thành tích từ trước đó trong thời hạn 01 năm, nếu kỳ trước sinh viên đã có học bổng rồi thì kỳ hiện tại sinh viên chỉ được cộng dồn thành tích trong khoảng thời gian từ kỳ trước tới kỳ hiện tại. Tuy nhiên điều kiện nền tảng chung thì chỉ xét kỳ gần nhất.
 • Điều kiện cần đối với mỗi mức học bổng được liệt kê ở mục III.2.
 • Đối với các thành tích đồng đội:
  • Các thành viên đứng tên chung trên một bài báo thì điểm đánh giá sẽ phân biệt giữa tác giả chính, tác giả phụ.
  • Các cuộc thi, giải thường có giải hay tính thành tích đồng đội như EUREKA, VIFOTEC, …, tất cả các thành viên của đội được xét thành tích như nhau.
 • Trong trường hợp hai hoặc nhiều sinh viên có thành tích bằng nhau, những tiêu chí phụ được xem xét theo mức độ ưu tiên từ trên xuống bao gồm: các giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học khác, hoạt động nghiên cứu khoa học có ghi nhận bằng giấy tờ ở các cấp, hoạt động chuyển giao công nghệ, trình độ tiếng Anh, hoạt động cộng đồng, hoạt động phong trào.

3.2. Điều kiện cần để nộp hồ sơ xét học bổng:

Để nộp hồ sơ xét học bổng, sinh viên phải đáp ứng Điều kiện nền tảng chung, tùy thuộc vào thành tích mà sinh viên sẽ được xét cấp với các mức học bổng phù hợp dưới đây theo ưu tiên từ cao tới thấp:

 • Điều kiện nền tảng chung: học kỳ gần nhất tính tới thời điểm xét học bổng phải có Điểm trung bình học kỳ >= 7.0, không vi phạm kỷ luật, đạo đức của nhà trường và không vi phạm pháp luật.
 • Điều kiện để được xét cấp học bổng hạng Siêu cấp: phải có một trong các thành tích sau hoặc cao hơn:
  • Là tác giả đứng đầu trong các bài báo hội thảo đầu ngành trong các lĩnh vực thuộc CNTT ( Ví dụ: ECCV, ICML, CVPR), hoặc xếp hạng từ ERA-RankB trở lên, các tạp chí hạng Q1, Q2 theo SCIMAGOJR hoặc tương đương trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Đạt giải nhất trong các cuộc thi, giải thưởng tầm mức quốc gia trở lên như Eureka, Nhân tài đất Việt, VIFOTEC.
 • Điều kiện để được xét cấp học bổng hạng A: phải có một trong các thành tích như sau hoặc cao hơn:
  • Là tác giả đứng đầu trong một bài báo Scopus, Hội nghị khoa học quốc gia FAIR hay các hội nghị, tạp chí cấp độ tương đương thuộc lĩnh vực CNTT.
  • Đạt giải cao (có giải thưởng trong hệ thống trao giải chính thức) trong các cuộc thi, giải thưởng như Eureka, Nhân tài đất Việt, VIFOTEC.
 • Điều kiện để được xét cấp học bổng hạng B: phải có một trong các thành tích như sau hoặc cao hơn:
  • Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường.
  • Có tên trong danh sách tác giả các bài báo Scopus, Hội nghị khoa học quốc gia FAIR hay các hội nghị, tạp chí cấp độ tương đương thuộc lĩnh vực CNTT.
 • Điều kiện để được xét cấp học bổng hạng C: phải có một trong các thành tích như sau hoặc cao hơn:
  • Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa HTTT.
  • Tác giả chính bài báo thuộc các hội nghị thường niên nội bộ do Trường ĐHCNTT, các đơn vị thuộc Trường ĐHCNTT tổ chức.
  • Có tên trong các đề tài, dự án nghiên cứu cấp cơ sở, cấp đại học quốc gia, cấp bộ và quốc gia hoặc tương đương do các thầy cô trong Trường ĐHCNTT chủ trì.

3.3. Các thành tích được tính vào thành tích tích lũy:

 • Có tên trong các hoạt động nghiên cứu (đề tài, dự án các cấp) với các giáo viên, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc Trường ĐHCNTT.
 • Có tên trong các bài báo nghiên cứu đã được xuất bản hoặc đã được chấp nhận xuất bản, thành tích được tính tùy theo mức độ uy tín và mức độ đóng góp của sinh viên trong bài báo (tác giả chính, tác giả phụ).
 • Có sản phẩm ứng dụng đi vào phục vụ thực tiễn, hoặc chuyển giao công nghệ được chứng thực.
 • Có giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi về học thuật chuyên ngành.
 • Có giải thưởng trong các giải có liên quan đến học thuật và sản phẩm chuyên ngành.

3.4. Hồ sơ đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ cho Văn phòng các chương trình đặc biệt (VP) trong thời gian quy định theo hướng dẫn của VP.
 • Hồ sơ gồm có:
  1. Bản đăng ký học bổng (theo mẫu).
  2. Minh chứng thành tích (bản scan). Sinh viên tạo 01 file word hoặc PDF có toàn bộ minh chứng thành tích các cuộc thi + ghi chú dưới mỗi ảnh.
  3. Bảng điểm kết quả học tập (xuất từ hệ thống của trường).

-----------------------------------------

SV lưu ý cách đặt tên file khi nộp hồ sơ: [MSSV] - Đơn đăng ký xét giải thưởng/ Minh chứng cuộc thi/ Bảng điểm

Sinh viên không gửi file nén khi nộp hồ sơ.

Trước thời gian nhận hồ sơ, VP sẽ gửi thông báo đến sinh viên để hướng dẫn về việc nộp hồ sơ.

Trân trọng./.